Kunst Rett Vest

I år er fellesutstillingen på Henie Onstad Kunstsenter.

Vi er 123 kunstnere som deltar. 

Utstilling i Sal Haaken på Henie Onstad  

Utstilling i Sal Haaken på Henie Onstad